^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

1) Přihlášení na členskou schůzi, která se koná dne 17.11.2018 je možné zde na tomto odkazu.

Pozvánka a program schůze je zveřejněn v části Informace pro členskou základnu.

 

2) Vzor plné moci lze stáhnout zde

 

3) Podrobné informace k lyžařskému výcvikovému zájezdu byly členům odeslány mailem.

Základní informace k zájezdu je zveřejněna v části Informace pro členskou základnu.

Přihlášku na lyžařský výcvikový zájezd lze stáhnout zde.

 

Milena Krosová - za představenstvo SKI-CLUBU LIPNO, z.s.

 

 

 

Copyright © 2020 Skiclub Lipno Rights Reserved.