^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

Aktuální informace 1/2018 pro členy SKI-CLUBU LIPNO


Vážené členky a členové,

níže uvádím aktuální informace pro členy SKI-CLUBU LIPNO.


1) Brigády
Prezenci bude na brigádách provádět představenstvem pověřená osoba, které můžete současně odevzdat i skipasy. Jména a kontakty na jednotlivé pověřené osoby budou následně zveřejněny na webových stránkách nebo je obdržíte mailem. Přihlašování na brigády bude možné od konce tohoto týdne a bude prováděno prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Je nutné se přihlásit vždy nejpozději do středy před termínem brigády.

 

Upozornění!!!

a) pro případ následné komunikace musí každý člen uvést v přihlášce své kontaktní údaje, tzn., že pokud přihlašujete na brigádu jinou osobu, je potřeba uvést kontaktní údaje osoby, kterou přihlašujete, nikoliv údaje vaše.


b) v případě, že se nemůžete po přihlášení brigády zúčastnit, je potřeba neúčast oznámit telefonicky níže uvedené pověřené osobě, která bude u termínu uvedena.

 

Přihlásit na brigády se můžete prostřednictvím výše uvedeného odkazu: není nutno zadávat uživatelské jméno a heslo. 

 

Termíny brigád:

- 06. 10. 2018 - Marek Dudák, tel. 608 707 329
- 13. 10. 2018 - Milan Petráň, tel. 606 688 840
- 20. 10. 2018 - Milena Krosová, tel 605 218 698

- 27. 10. 2018 - Jiří Lavička, tel. 724 468 802

 

2) Členské příspěvky – výše příspěvků zůstává shodná jako v předchozím roce, tj.:

* čekatelé – 100 Kč;
* řádní členové – 500 Kč;
* čestní členové – jsou od placení příspěvku osvobozeni


Číslo účtu : 220159718/0300, variabilní symbol – číslo průkazu člena.
Připomínám, že příspěvek musí být připsán na účet Ski-Clubu nebo zaplacen do pokladny nejpozději do 1. října 2018.

 

3) Celosezónní jízdenky - skipasy – na brigádách při prezenci předejte skipasy pověřené osobě, která bude prezenci provádět, příp. ji předejte Petru Duškovi nebo jízdenku zašlete na adresu: Milena Krosová, Ski-Club Lipno, Husova tř. 1632/38, 370 05 České Budějovice (po předchozí telefonické dohodě lze předat i osobně - tel. 605 218 698).
NÁSLEDNĚ BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŃOVÁNY DALŠÍ INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍ ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNĚ, ČINNOSTI ZÁVODNÍHO ODDÍLU, LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKOVÉMU ZÁJEZDU apod. SLEDUJTE PROTO PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY.

Některé informace budou následně zasílány i na mailové adresy členů, případně si potřebné informace vyžádejte na mailu mkrosova@email. cz nebo na tel. č. 605 218 698 nebo u dalších členů představenstva.

 

SKOL
Milena Krosová za představenstvo SKI CLUBU LIPNO

Copyright © 2020 Skiclub Lipno Rights Reserved.