^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

 

1) Členské příspěvky – upozorňujeme na výši příspěvků platných od roku 2017:
* čekatelé – 100 Kč;
* řádní členové – 500 Kč;
* čestní členové – jsou od placení příspěvku osvobozeni.
Číslo účtu : 220159718/0300, variabilní symbol – číslo průkazu člena.
Připomínáme, že příspěvek musí být připsán na účet Ski-Clubu nebo zaplacen do pokladny nejpozději do 1. října 2017.

 

2) Celosezónní jízdenky – na brigádách při prezenci předejte jízdenky níže uvedenému pověřenému zástupci nebo jízdenku zašlete nejpozději do 16. 10. 2017 na adresu: Milena Krosová, Ski-Club Lipno, Husova tř. 1632/38, 370 05 České Budějovice (tel. 605 218 698).

 

3) Brigády – termíny brigád a jméno osoby, která byla představenstvem pověřena provádět
prezenci a vybírat skipasy:
- 16. 9. 2017 – p. Otomar Novotný – tel. 602 534 818
- 23. 9. 2017 – p. Milena Krosová – tel. 605 218 698
- 30. 9. 2017 – p. Marek Dudák – tel. 608 707 329
- 7. 10. 2017 – p. Petr Dušek – tel. 603 553 728
- 14. 10. 2017 - p. Jaroslav Koleňák – tel. 602 430 633
Dle stanov je možné si neodpracované hodiny zaplatit (100 Kč/1 hod.) – úhrada musí být provedena do 16. 10. 2017 (účet 220159718/0300), var.symbol je číslo průkazu člena.
Přihlašování na brigády bude jako v předchozích letech prováděno prostřednictvím tohoto odkazu.

Přihlašování bude možné od začátku září t.r.

Je nutné se přihlásit vždy nejpozději do středy před termínem brigády.

Prezence bude probíhat od 8:30 do 9:00 hod. v restauraci Slunečná Louka. Brigáda začíná od 9:00 hod.

Představenstvo rozhodlo, že při brigádách bude poskytnuta členům bezplatně polévka a hlavní jídlo. Nápoje si bude platit každý člen sám.

 

4) Lyžařský výcvikový zájezd – zájezd se uskuteční v termínu od 11. 3. do 16. 3. 2018 do
střediska Val di Fiemme v Itálii. Všechny podrobnější informace a přihlášky budou rozeslány
po konečném odsouhlasení ceny zájezdu.

 

5) Členská schůze – uskuteční se dne 4.11.2017. Pozvánku a bližší informace k programu obdržíte nejpozději měsíc před tímto termínem.

 

6) Činnost závodního oddílu – tréninky, termíny závodů i ostatní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách nebo je obdržíte od trenérů.

30.7.2017

 

SKOL
Milena Krosová za představenstvo SKI CLUBU LIPNO

Představenstvo SKI CLUBU LIPNO

V Českých Budějovicích, dne 17.9.2016

Copyright © 2019 Skiclub Lipno Rights Reserved.