^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

Po dohodě s Lipno Servisem je sobotní brigáda v termínu 5.10.2019 zrušena. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BRIGÁDY ZDE:

 

1/ Způsob přihlašování: člen, kterému bude brigáda počítána, uvede do přihlášky své jméno, příjmení a kontaktní údaje. V případě, že za vás odpracuje brigádu jiný člen, napište jeho jméno za příjmení do závorky (odpracuje ... )

 Příklad:

E mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Příjmení: Novák (odpracuje Josef Pracovitý)
Jméno: Jan
Číslo legitimace: 555 (tj. číslo Jana Nováka)
Tel: 603 000 000 

2/ Termíny a pověřený zástupce představenstva a kontakty:
- 28. 09. 2019 – Milena Krosová - 605 218 698 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- 05. 10. 2019 – Jan Prem - 602 408 381 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - termín brigády zrušen!!!

- 12. 10. 2019 – Libor Staněk - 731 101 472 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- 19. 10. 2019 – Petr Amcha - 725 505 256 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- 26. 10. 2019 – Marek Dudák - 608 707 329 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3/ Sraz je v restauraci Slunečná louka - nejlépe min. 1/4 hod. před začátkem brigády.

Je nutné se přihlásit vždy nejpozději do středy před termínem brigády.

Pokud se následně po přihlášení nemůžete brigády zúčastnit, svou neúčast oznamte telefonicky pověřené osobě, která je u termínu brigády uvedena a to nejpozději do pátku před termínem brigády.

SKOL


Milena Krosová za představenstvo SKI CLUBU LIPNO

Aktuální informace 2/2019 pro členy SKI-CLUBU LIPNO

Vážené členky a členové,

níže uvádím aktuální informace pro členy SKI-CLUBU LIPNO (dále také SCL)

1)Brigády

Na základě rozhodnutí představenstva dochází od letošního roku k níže uvedené změně v organizaci brigád členů SCL, jejichž splnění je podmínkou pro udělení sezónního skipasu:

- všichni řádní členové (ženy i muži) a členové čekatelé od 10 let mají povinnost splnit 1 brigádu v délce 7 hod.; čestní členové jsou této povinnosti zproštěni

- brigády budou probíhat v níže uvedených termínech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. – tzn. že oběd bude podáván až po 16.hod.

- brigádu si je také možné odpracovat během zimní lyžařské sezóny a to prací na závodech, které pořádá SCL

- pokud nebude mít člen možnost brigádu fyzicky odpracovat, jako náhradu je možné zaplatit částku 1.000 Kč/osobu na účet SCL

- brigádu za člena SCL může odpracovat pouze jiný řádný nebo čestný člen SCL

Termíny:             - 28. 9. 2019

- 5. 10. 2019

- 12. 10. 2019

- 19. 10. 2019

- 26.10.2019

Přihlašování na brigády bude možné od září a bude opět prováděno prostřednictvím webové stránky SCL. Je nutné se přihlásit vždy nejpozději do středy před termínem brigády.

Podklady k přihlášení :                budou členům odeslány nejpozději v 1. polovině září, případně si je následně vyžádejte na mailu mkrosova@email. cz nebo na tel. č. 605 218 698.

Upozornění!!!                  a) pro případ, že budete přihlašovat na brigádu jinou osobu, je potřeba uvést kontaktní údaje osoby, kterou přihlašujete, nikoliv údaje vaše.

                                        b) v případě, že se nemůžete brigády následně po přihlášení zúčastnit, je potřeba neúčast oznámit telefonicky pověřené osobě, která bude u termínu uvedena.

Prezenci bude na brigádách provádět představenstvem pověřená osoba, které můžete současně odevzdat i skipasy. Jména a kontakty na jednotlivé pověřené osoby budou následně zveřejněny na webových stránkách.

2)Členské příspěvky výše příspěvků zůstává shodná jako v předchozím roce, tj.:

* čekatelé – 100 Kč;

* řádní členové – 500 Kč;

* čestní členové – jsou od placení příspěvku osvobozeni

Číslo účtu : 220159718/0300, variabilní symbol – číslo průkazu člena.

Připomínám, že příspěvek musí být připsán na účet SKI_CLUBU LIPNO nebo zaplacen do pokladny nejpozději do 1. října 2019.

3)Odevzdání celosezónní jízdenky - skipasu – na brigádách při prezenci předejte skipas pověřené osobě, která bude prezenci provádět, příp. ho zašlete na adresu: Milena Krosová, SKI-CLUB LIPNO, z.s. Husova tř. 1632/38, 370 05 České Budějovice (po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 605 218 698 lze skipas předat i osobně). Celosezónní jízdenky je potřeba .

4)Lyžařský výcvikový zájezd – stejně jako v minulém roce i letos byly osloveny 2 cestovní kanceláře - v současné době čekáme na upřesnění podmínek (místo, cena, ubytování,….). Po obdržení a vyhodnocení nabídek upřesníme konečný výběr střediska, termín i způsob přihlašování.

 5)Předpokládaný termín konání členské schůze je 9. 11. 2019. Místo konání a program bude uveřejněn na webových stránkách SCL

NÁSLEDNĚ BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŃOVÁNY DALŠÍ INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍ ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNĚ, ČINNOSTI ZÁVODNÍHO ODDÍLU, LYŽAŘSKÉMU VÝCVIKOVÉMU ZÁJEZDU apod.

SLEDUJTE PROTO PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY

SKOL

Milena Krosová za představenstvo SKI CLUBU LIPNO

Copyright © 2019 Skiclub Lipno Rights Reserved.