^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

1) Přihlášení na členskou schůzi, která se koná dne 17.11.2018 je možné zde na tomto odkazu.

Pozvánka a program schůze je zveřejněn v části Informace pro členskou základnu.

 

2) Vzor plné moci lze stáhnout zde

 

3) Podrobné informace k lyžařskému výcvikovému zájezdu byly členům odeslány mailem.

Základní informace k zájezdu je zveřejněna v části Informace pro členskou základnu.

Přihlášku na lyžařský výcvikový zájezd lze stáhnout zde.

 

Milena Krosová - za představenstvo SKI-CLUBU LIPNO, z.s.

 

 

 

                       Představenstvo SKI-CLUBU LIPNO, z.s.

                                               se sídlem Lipno nad Vltavou 55, IČO 00475190

zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl L, vložka 21

                                                                         svolává

 

                                 ČLENSKOU SCHŮZI

 

Termín konání:                      17. 11. 2018                          

Presence členů SKI CLUBU LIPNO (starších 18 let) bude probíhat od 08:00 do 9:00 hodin.

Po ukončení prezence již člen nemá právo na účast na členské schůzi.

Zahájení členské schůze:      v 09:15 hodin

 

Místo konání:           Hotel BouCZECH (bývalé ROH nebo Gabreta), Lipno nad Vltavou 16

 

Svou účast si prosím zaregistrujte nejpozději do 14. 11. 2018.

Program:                  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

                                   2. Volba orgánů členské schůze a schválení programu

                                   3. Hlasování o přijetí nových řádných členů spolku

                                   4. Zpráva o činnosti

                                   5. Zpráva o činnosti závodního oddílu

                                    6. Zpráva o hospodaření

                                    7. Zpráva kontrolní komise

                                    8. Projednání a schvalování nové nájemní smlouvy a dalších souvisejících

                                         dokumentů se společností LIPNO-SERVIS, s.r.o.

                                    9. Volba členů orgánů SKI-CLUBU Lipno, z. s. tj. členů představenstva, příp.

                                         členů kontrolní komise

                                    10. Různé, diskuse

                                    11. Schválení usnesení členské schůze a závěr

 

Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších

18 let, kteří jsou oprávněni hlasovat.

Člen SKI CLUBU LIPNO se v souladu se stanovami zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení, tj.

na základě PLNÉ MOCI. Zmocněnec člena předkládá písemnou plnou moc při presenci.

Návrhy dokumentů, které budou projednávány na členské schůzi, se ještě připravují a budou členům následně

zaslány.

 

Děkujeme Vám za účast a za Váš včasný příchod.

Představenstvo SKI CLUBU LIPNO, z.s.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD

Termín: 10. – 16. března 2019

oblast Passo Tonale / Ponte di Legno: Hotel Casa Pavoniani

Popis hotelu zde:

https://www.skifrance.cz/rezidence/hotel-casa-pavoniani/152

Mapa Ski areálu zde:

https://www.skifrance.cz/oblast/tonale-ponte-legno/35

 

Podrobné informace k zájezdu byly odeslány mailem. V případě, že jste je neobdrželi,

vyžádejte si je na mailu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přihlášky zasílejte do 30. 10. 2018 mailem nebo poštou na níže uvedené kontakty:

- Milena KROSOVÁ, SKI CLUB LIPNO, Husova 1632/38, 370 05 České Budějovice

- e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel.: 605 218 698)

 

Členové SC uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč na účet SKI-CLUBU do 30. 10. 2018

číslo účtu: 220159718/0300 (variabilní symbol – evidenční číslo členského průkazu)

Copyright © 2019 Skiclub Lipno Rights Reserved.